top of page

EGITARAUA

1. Jardunaldia. Paisaia eta Lurraldea. 2018/01/26

Astigarraga

EMAITZEN TXOSTENA - INFORME DE RESULTADOS 

1ª Jornada Paisaje y Territorio. 26/01/2018
Astigarraga

PROGRAMA

1ª Jornada Paisaje y Territorio. 26/01/2018

Astigarraga

CUADERNOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1ª Jornada Paisaje y Territorio. 26/01/2018
Astigarraga

JARDUNALDI OSOA -                      LA JORNADA COMPLETA

1. Jardunaldia Paisaia eta lurraldea    1ª Jornada Paisaje y Territorio. 26/01/2018. Astigarraga

Jardunaldiaren AUDIO GUZTIAK ENTZUN eta DESKARGATU  ditzakezu

Puedes ESCUCHAR y DESCARGAR TODOS LOS AUDIOS de desarrollo de la Jornada

001 INAUGURACIÓN - Zorione Etxezarraga
00:00 / 00:00
002 MESA INAUGURAL - Jose María de Orbe
00:00 / 00:00
004 MESA INAUGURAL - Itxaro Latasa
00:00 / 00:00
003 MESA INAUGURAL - Jesús María Erquicia
00:00 / 00:00
005 MESA INAUGURAL - Antonio Serrano
00:00 / 00:00

Dña. Zorione Etxezarraga Ortuondo.

D. José María de Orbe Klingenberg.

D. Jesús María Erquicia Olaciregui.

Dña. Itxaro Latasa Zaballos.

006 ESTRATEGIA MUNICIPAL - Zorione Etxezarraga
00:00 / 00:00

D.Antonio Serrano Rodríguez.

Astigarragako udalerrian "Paisaia estrategia" 

La "Estrategia del Paisaje" en el municipio de Astigarraga

Dña. Zorione Etxezarraga Ortuondo.

007 PONENCIA - Jesús María Erquicia
00:00 / 00:00

Paisaia EAEko Lurralde Antolamenduaren Gida-Lerroetan.

El paisaje en las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV.

D. Jesús Mª Erquicia Olaciregui. 

008 PONENCIA - Victoria Azpiroz
00:00 / 00:00
009 PONENCIA - Raoul Servert - Peio Lozano - Izaskun Txintxurreta
00:00 / 00:00
010 - PRIMER TURNO DE DEBATE -
00:00 / 00:00
011 PONENCIA - Rafael Mata
00:00 / 00:00
012 PONENCIA - Pere Sala
00:00 / 00:00
013 PONENCIA - Ximo Farinós
00:00 / 00:00
014 PONENCIA - Manuel Borobio
00:00 / 00:00
015 PONENCIA - Jesús Romero - Juam M. Palerm
00:00 / 00:00
016 PONENCIA - José Manuel Lombera
00:00 / 00:00

Donostialdea-Bidasoa Beheko paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak. Catálogo y Directrices del paisaje de Donostialdea-Bajo Bidasoa

Santiagomendi-Landarbaso Korridorearen Paisaiarako Ekintza Plana. El Plan de Acción del Paisaje del Corredor Santiagomendi-Landarbaso

Babesguneak, Paisaia naturala eta kulturalaren baliabide artikulatzaileak.

Los espacios protegidos como elementos articuladores del Paisaje natural y cultural

Paisaiari buruzko politikak eta esperientziak Katalunian.

Políticas y experiencias del paisaje

en Catalunya

Paisaiari buruzko politikak eta esperientziak Valentziako Erkidegoan.

Políticas y experiencias del paisaje

en la Comunitat Valenciana

Paisaiari buruzko politikak eta esperientziak Galizian.

Políticas y experiencias del paisaje

en Galicia

Erronkak paisaiaren tratamenduan Kanarietan.

El reto del paisaje en Canarias

Paisaia eta Lurraldea Kantabrian

Paisaje y Territorio en Cantabria

Dña. Victoria Azpiroz Zabala.

D. Raoul Servert. - D. Peio Lozano Valencia. 

           Dña. Izaskun Txintxurreta Ibabe. 

D. Rafael Mata Olmo.

D. Pere Sala i Martí.

D. Joaquín Farinós Dasí. 

D. Manuel Borobio Sanchiz. 

D. Jesús Romero Espeja.

D. Juan Manuel Palerm Salazar. 

D. José Manuel Lombera Cagigas. 

017 PONENCIA - Antonio Serrano
00:00 / 00:00

Paisaia eta jasangarritasuna, "Aldaketa globalaren" aurrean erronkak.

Paisaje y sostenibilidad.

Retos ante el Cambio Global

D.  Antonio Serrano Rodríguez. 

019 CLAUSURA - Zorione Etxezarraga
00:00 / 00:00

Dña. Zorione Etxezarraga Ortuondo.

018 - SEGUNDO TURNO DE DEBATE -
00:00 / 00:00
bottom of page