44 galdetegi jaso dira Paisaia Planaren parte hartze prozesuan. Se han recogido 44 cuestionarios den