top of page

DIAGNOSTIKOA

2018ko azaroan, eta Paisaiaren Ekintza Planeko idazketa faseren barruan, osatu da "diagnostiko objektiboari" buruzko lehen fasea edo Planaren eremuaren diagnostiko teknikoa.

 

Dokumentu hau erabiliko da herritarren parte-hartze prozesutik sortutako "diagnostiko subjektiboa" izeneko dokumentuarekin batera paisaia-kalitatearen helburuak xedatzeko eta azken finean PEParen ekintza-lerroak zehazteko.

 

Diagnostikoa  deskargatu dezakezu hurrengo irudian klik eginez .

DIAGNOSTICO

En noviembre de 2018, y dentro de las fases de redacción del Plan de Acción del Paisaje, se ha completado la primera fase correspondiente al "diagnóstico objetivo" o diagnóstico técnico del ámbito del Plan.

 

Este documento servirá, junto al "diagnóstico subjetivo" derivado del proceso de participación ciudadana, para la determinación de los objetivos de calidad paisajística y, finalmente para la definición de las líneas de acción del PAP.

 

Puedes descargar el diagnóstico haciendo clic en la imagen adjunta.  

TAPA DIAGNOSTICO.png

Diagnostikoa deskargatu dezakezu goiko irudian klik eginez

Descarga el documento de Diagnóstico

haciendo click en la imagen superior

AMAIERAKO DOKUMENTUA

DOCUMENTO FINAL

TAPA.png
TAPA euskera.png
bottom of page